Hlavné menu

23.04.2020

Úrady práce už odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od včera, 22. 4. 2020, zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Do dnešného dňa, do 10:00, vyplatili 2 542 720,27 eur 4 636 žiadateľom.
 

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 36 224 žiadostí o príspevky. Po spracovaní už pripravili na podpis žiadateľom 6 369 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 15 761 dohôd pôjde SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 spracovali prvých 30 dohôd.

Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Tab: Údaje k 23. 4. 2020

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk