Hlavné menu

15.05.2018

Už štvrťstoročie si pripomíname Deň rodiny

MPSVR SR svojimi opatreniami každoročne vylepšuje pomoc rodinám v oblastiach, ktoré môže priamo ovplyvniť. V úspešnom trende realizácie aktívnej prorodinnej politiky bude rezort pokračovať nielen v tomto roku, ale i v rokoch nasledujúcich. Napĺňajú tak okrem iného aj myšlienku a odkaz Medzinárodného dňa rodiny. Podpora rodín má viacero aspektov. Jej neodmysliteľnou súčasťou je finančné zabezpečenie, ktoré pomáha priamo zlepšovať kvalitu života všetkých jej členov.
 

Teší nás, že stále viac mamičiek a otcov potvrdzuje, poukazujúc na komplexnosť prorodinnej politiky, že sa uberáme správnym smerom. Veď príspevok pri narodení vo výške 830 eur prevyšuje čistú priemernú mzdu, materské je na úrovni čistého predchádzajúceho príjmu mamičiek s maximom vyše 1300 eur a dĺžka jeho poberania - spravidla 34 týždňov je tak isto významným benefitom pre rodičov. Zároveň ponúkame rodičovský príspevok do 3, resp.6 rokov veku dieťaťa, príspevok na starostlivosť až do 280 eur mesačne na každé dieťa, rodinné prídavky plus všetky príplatky pre rodiny s deťmi v materiálnej núdzi, desiatky miliónov na budovanie verejných jaslí a škôlok, projekty na detské kútiky a flexibilné zamestnávanie mamičiek. „To je taká šírka a parametre pomoci, o ktorej sa v mnohých vyspelých krajinách Európy ešte ani len nezačala diskusia,“ zdôrazňuje minister Ján Richter.

Napriek tomu vidí minister Richter rezervy vo výške rodičovského príspevku. Preto jeho osobnou ambíciou zostáva zvýšenie príspevku počas tohto volebného obdobia, aby nebol až taký rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom.

Ministerstvo práce upriamuje pozornosť aj na tých, ktorým osud nedoprial pevné zdravie – konkrétne ide o ťažko zdravotne postihnutých. Je všeobecným prioritným záujmom urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, mohli čo najdlhšie zostať vo svojich rodinách a tie k tomu mali vytvorené čo najlepšie podmienky. Preto po minuloročnej tzv. malej novele poslanci NR SR posunuli do druhého čítania jednu z najdôležitejších, dlho očakávaných noviel - zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V nej plánujeme už druhýkrát v tomto volebnom období zvýšiť odmeňovanie tých matiek, ktoré sa starajú celodenne o svoje ťažko postihnuté deti, zvýšiť odmeňovanie tých, ktorí sa celodenne starajú o ťažko zdravotne postihnutých súrodencov, alebo o ťažko zdravotne postihnutých rodičov. Ide aj o zásadné zvýšenie opatrovateľského príspevku z aktuálnych necelých 250 eur na 370 eur. V novele však navrhujeme aj ďalšie zmeny, ktoré uľahčia život osobám so zdravotným postihnutím a ich opatrovateľom, osobným asistentom či rodinným príslušníkom. „Som presvedčený, že zmeny budú veľkou pomocou pre zdravotne ťažko odkázaných ľudí, ich opatrovateľov, osobných asistentov a zároveň pre ich celé rodiny. “ hovorí minister Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa môže pochváliť aj prelomovým zákonom o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zámerom bolo najmä to, aby deti v budúcnosti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade nevyhnutnosti ich dočasného vyňatia. „Zákon dáva nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností. Je dôležité, aby sa každé jedno dieťa vrátilo do rodiny. Toto je najlepšia cesta, ktorou sme sa vydali. Aby, pokiaľ je to možné, súdy vôbec nemuseli rozhodovať o ústavnej starostlivosti pre dieťa,“ podčiarkuje minister.

Rodinná politika však ide ruka v ruke s politikou zamestnanosti. Zamestnanie je totiž prvým predpokladom na založenie a zabezpečenie rodiny. Preto za neoddeliteľnú súčasť rodinnej a sociálnej politiky považujeme pokračujúce historické zvyšovanie zamestnanosti a rovnako aj historické znižovanie miery nezamestnanosti. Počet evidovaných ľudí bez práce do 29 rokov sa od januára 2013 znížil o takmer 97-tisíc. „V tomto úspešnom trende mienime samozrejme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ prízvukuje Ján Richter. Silnou motiváciou pracovať je okrem množstva podporných projektových aktivít aj razantné zvyšovanie minimálnej mzdy. Jej úroveň by na budúci rok už mala prekročiť hranicu 500 eur. Aj týmto spôsobom prispieva Ministerstvo práce nemalou mierou k poklesu chudoby, ktorá podľa Štatistického úradu ohrozuje na Slovensku najmenej ľudí od roku 2010.

Ministerstvo práce navyše pretavilo do reality niekoľkoročné úsilie pomôcť pracujúcim, aby mohli čo najviac času tráviť doma v rodinnom kruhu. Mnohí zamestnanci v predajniach sa počas sviatkov totiž nemohli riadne venovať svojim rodinám. Práve oni vysoko pozitívne hodnotia obmedzenie práce v tomto období. Samozrejme sú profesie, ktoré ani počas sviatkov nedovoľujú prerušiť prevádzku. Tým zamestnancom sme vyšli v ústrety zvýšením príplatku za prácu v tieto dni. Okrem toho si zlepšia rodinný rozpočet aj ľudia, ktorí pracujú v noci a cez víkend.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk