Hlavné menu

20.01.2021

V decembri si našlo prácu viac ako 8000 nezamestnaných

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila o 0,19 percentuálneho bodu. Počet voľných pracovných miest v decembri prekročil hranicu 66 000.
 

Rezort práce prostredníctvom aktívnej politiky práce pomáha ľuďom nájsť si zamestnanie. Fungovanie našich opatrení na podporu udržania a vytvárania pracovných miest potvrdzuje aj fakt, že v porovnaní s decembrom 2019, kedy ešte neplatili celoplošné sprísnené opatrenia si našlo prácu iba o 800 osôb menej. Projektom „Pracuj, zmeň svoj život“ sme podporili od októbra viac ako 7 600 pracovných miest sumou viac ako 45 miliónov eur. K stabilizácii pracovného trhu prispieva okrem projektov aktívnej politiky práce aj projekt „Prvá pomoc“, vďaka ktorému si udržala prácu počas pandémie jedna tretina Slovákov.

Situácia na pracovnom trhu je stabilná. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 2020 bola na úrovní 7,57 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla o 0,19 p. b. (v novembri 2020 7,38 %). Táto hodnota je však o viac ako 1 p. b. nižšia v porovnaní s decembrom 2016. Medziročný nárast je na úrovni 2,65 p. b. (december 2019: 4,92 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 207 184 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 5 236 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v decembri 2020 na úrovni 8,30 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom, vzrástla o 0,16 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 227 341 ľudí bez práce, čo je o 4 365 osôb viac ako v novembri 2020. Podľa doby evidencie je až 79 667 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov.

Celkovo bolo v decembri 2020 z evidencie vyradených 10 269 uchádzačov o zamestnanie, z toho 182 pre nespoluprácu a ďalších 1 886 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). Na trhu práce sa uplatnilo 8 201 osôb.

V decembri 2020 úrady práce evidovali 66 493 voľných pracovných miest . Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 189 miest (podiel 28,86 %) a najmenej v Košickom kraji 3 585 (podiel 5,39 %).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk