Hlavné menu

23.02.2016

V Košiciach ponúkajú prácu

Tisícky voľných pracovných miest ponúkajú zamestnávatelia na dvojdňovej burze „Chyť sa príležitosti“ v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Veľtrh práce organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Pod jednou strechou sa stretlo 62 zamestnávateľov z východoslovenského regiónu s ponukou viac ako 9-tisíc voľných pracovných miest. „Nie je náhoda, že sa táto burza koná v centre východoslovenského regiónu. Riešenie nezamestnanosti v tejto lokalite si vyžaduje mimoriadne úsilie zo strany štátu, zamestnávateľov, samosprávy, aj samotných nezamestnaných. Som veľmi rád, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aj takouto formou dáva možnosti pre uchádzačov o zamestnanie získať novú prácu, ale aj pre zamestnávateľov nájsť motivovaných zamestnancov," povedal na otvorení minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na burze ponúkajú svoje služby aj personálne a vzdelávacie agentúry. Záujemcovia o prácu si môžu otestovať jazykové alebo počítačové zručnosti a ohodnotiť osobnostné kompetencie. K dispozícii je aj kariérne a pracovno-právne poradenstvo.

Burza je otvorená pre verejnosť 23.2.2016 do 18:00 hod. a 24.2.2016 od 9:00 do 14:00 hod. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach, Tr. SNP 61.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk