Hlavné menu

11.11.2020

V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu

Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Pozitivita sa s odstupom týždňa znížila na úroveň 1,37%, čo je tretinu menej v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami testovania. Najviac pozitívnych testov v ZSS bolo opäť v Trenčianskom kraji, najmenej v Bratislavskom. Druhé kolo testovania v ZSS sa uskutočnilo od 6. do 8. novembra 2020 paralelne s celoslovenskou akciou „Spoločná zodpovednosť“.
 

Počas druhého kola celoplošného testovania bolo v období od 6. novembra do 8. novembra v ZSS otestovaných 56 035 ľudí, pozitívny test malo 765 z nich. Z 23 606 testovaných zamestnancov bolo pozitívnych 214, z 32 429 klientov bolo pozitívnych 551.

„Keď si porovnáme mieru infekčnosti medzi dvomi kolami celoplošného testovania v zariadeniach sociálnych služieb, u zamestnancov poklesla v druhom kole z 1,45 % na 0,91 %, u klientov ide o pokles z 2,45 % na 1, 70 %. Celkovo sa infekčnosť znížila z 2,05 % na 1,37 %,“ približuje výsledky minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rovnako ako pri prvom testovaní, v Trenčianskom samosprávnom kraji testy odhalili najväčší počet infikovaných ľudí, pričom z 5 834 otestovaných bolo 164 pozitívnych. Miera infekčnosti však v tomto kraji klesla z 5,12 % na 2,81 %. Nasleduje Žilinský samosprávny kraj (2,46 %), Prešovský kraj (2,01 %), Banskobystrický kraj (1,08 %), Košický kraj (1,03 %), Nitriansky kraj (1,01 %), Trnavský kraj (0,90 %) a Bratislavský samosprávny kraj (0,14 %). S týždenným odstupom sme zaznamenali nárast infekčnosti iba v Košickom kraji.

„Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb považujem za nesmierne dôležité, pretože sa nám neustále darí odhaľovať nové ohniská. Potvrdilo sa, že ak ohnisko dokážeme zachytiť včas, priebeh choroby je u pacientov oveľa miernejší, ako keď ho zachytíme neskôr. Preto verím, že rozhodnutie vlády a Ústredného krízového štábu pokračovať v pravidelnom dvojtýždennom testovaní v týchto zariadeniach nám pomôže odchytávať ohniská včas, aby sme boli schopní nasadzovať také karanténne či hygienické opatrenia, ktorými čo najviac ochránime zdravie a životy klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ hovorí minister.

Do ZSS distribuovalo ministerstvo prostredníctvo vyšších územných celkov na dve kolá plošného testovania 260 000 antigénnych testov. Zároveň zabezpečilo vlastné zásoby najdôležitejších ochranných pomôcok (jednorazové ochranné obleky, ochranné štíty, chirurgické masky, širokospektrálnu dezinfekciu, respirátory FFP2), ktoré, v prípade potreby, dokáže doručiť zariadeniam sociálnych služieb do štyroch hodín.

MPSVR SR vydalo ešte 3. júla usmernenie pre všetky zariadenia sociálnych služieb, v ktorom apelovalo na dôslednú prípravu zariadení na príchod druhej vlny pandémie a prijatie opatrení nad rámec tých povinných. Zároveň minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil koncom septembra Pandemický plán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého súčasťou sú aj pandemické semafory pre sociálne služby. Vďaka nim vedia poskytovatelia služieb prijímať vhodné postupy na ochranu klientov aj zamestnancov v rôznych situáciách.

Okrem toho pomáhajú poskytovateľom sociálnych služieb tri intervenčné tímy – zdravotnícky, psychologický a metodický tím, ktoré sú pripravené pomôcť k stabilizácii situácie v zariadeniach postihnutých výskytom pozitívnych prípadov COVID-19.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk