Hlavné menu

26.01.2021

V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb a neziskovými organizáciami zabezpečujúcimi humanitárnu pomoc rozbehlo projekt „Mobilnej jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb“. Ide o pracovné tímy ľudí, ktoré vypomôžu personálu v zariadeniach sociálnych služieb pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších. Prvá takáto mobilná jednotka dnes nastúpila do špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov ARCUS v Košiciach.
 

Pracovníci zariadení sociálnych služieb už takmer rok zabezpečujú v náročných podmienkach starostlivosť o svojich klientov. Neraz siahajú na dno svojich síl, len aby tým, ktorí sú na nich odkázaní, poskytli starostlivosť a služby za každých okolností. „Personál zariadení sociálnych služieb od začiatku pandémie plní úlohy aj nad rámec svojich povinností, pracovného času a na úkor vlastných rodín. Za to všetko, čo robia pre našich najzraniteľnejších, im patrí vďaka a obdiv od nás všetkých,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Tím mobilnej jednotky tvoria zdravotné sestry, opatrovateľky, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci, upratovačky - práčky, kuchári, študenti, ale aj riaditelia denných stacionárov a duchovní. „Mobilné jednotky chceme postupne vytvoriť v rámci samosprávnych krajov, v prípade potreby však vedia vypomôcť na území celého Slovenska,“ priblížil Ján Hudák, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR.

Prvá mobilná jednotka v zložení 5 členov (1 opatrovateľka, 2 inštruktori sociálnej rehabilitácie, 1 študent medicíny a 1 študent teológie) dnes nastúpila do zariadenia ARCUS v Košiciach. Ide o špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. „Títo dobrovoľníci boli ihneď zaradení do našich krízových tímov na uzavretých oddeleniach v tzv. červených zónach, kde budú vykonávať prácu po dobu siedmich dní priamo s klientmi, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Vzhľadom na vysoký výpadok a akútny nedostatok vlastných zamestnancov je táto pomoc pre nás nesmierne dôležitá. Pomôže nám zabezpečiť nevyhnutnú starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby v súčasnom mimoriadne náročnom období,“ uviedol riaditeľ zariadenia ARCUS Juraj Briškár.

Okrem mobilnej jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb pôsobia od dnes v zariadení ARCUS aj 4 medici z intervenčného tímu. „Zadelili sme ich na jednotlivé poschodia a budú vypomáhať napríklad pri monitorovaní zdravotného stavu či sledovaní vývoja vitálnych funkcií klientov. Pri nedostatku sestier a odborného personálu je táto pomoc neoceniteľná,“ dodal J. Briškár.

O výpomoc mobilnej jednotky môže požiadať každé zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby. „V prípade záujmu sa riaditelia zariadení môžu obrátiť na náš odbor krízového manažmentu a bezpečnosti, kde máme členov koordinačného tímu. Veríme, že táto prvá lastovička, ktorá je momentálne v zariadení v Košiciach, nám pomôže pri získavaní ďalších dobrovoľníckych tímov,“ uzavrel riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák.

K dnešnému dňu rezort práce spolu s odbormi sociálnych vecí všetkých samosprávnych krajov vykonali veľa systémových a operatívnych aktivít, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú.

MPSVR SR od začiatku pandémie k 18.1.2021 poskytlo zariadeniam sociálnych služieb 11 163 399 ochranných rúšok, 529 279 chirurgických rukavíc, 306 377 respirátorov, 24 560 ochranných okuliarov, 373 885 ochranných oblekov, 368 150 návlekov na obuv, 6 766 ochranných štítov a 6 695 litrov dezinfekcie. Materiálna pomoc prekročila 15 miliónov eur.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia v zariadeniach, preplácame vitamín D3 a opakovane zabezpečujeme testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Ministerstvo práce doteraz vyplatilo 199 žiadateľom pomoc vo výške 694 764 eur. Finančné prostriedky poskytnuté z tejto dotácie môžu použiť na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort práce preplatí.

Na mimoriadne odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vyplatilo MPSVR SR dotáciu v sume 22 090 566 € pre 29 983 zamestnancov, rozpočtovým opatrením bolo poskytnutých 2 864 119 € štátnym CDR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk