Hlavné menu

21.04.2015

Veľtrh práce - Job Expo 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás už po piatykrát pripravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku - Job Expo 2015. Jeho súčasťou je aj 17. medzinárodná burza práce European Job Days 2015 a 23. ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2015.
 

Veľtrh práce sa uskutoční v dňoch 29. – 30. apríla 2015 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Na jednom mieste sa stretne takmer 140 slovenských a viac ako 20 zahraničných zamestnávateľov s ponukou viac ako 26 000 pracovných miest doma i v zahraničí. K nim sa pridajú poskytovatelia neštátnych služieb zamestnanosti a európski partneri verejných služieb zamestnanosti s reálnymi pracovnými miestami, s pracovnými príležitosťami a poradenstvom pre oblasť slovenského a európskeho trhu práce. Nebudú chýbať ani vzdelávacie agentúry, ktoré ponúknu širokú paletu služieb od poradenstva cez testovanie tzv. mäkkých zručností, jazykových zručností, počítačových zručností, až po hodnotenie osobnosti.

Veľtrh práce - Job Expo 2015 je určený nielen nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, ale aj študentom, ktorí sa pripravujú na povolanie.

Na veľtrhu práce nájdete aj stánok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Implementačnej agentúry MPSVR SR . Týmto vás srdečne pozývame do pavilónu M2, kde vám radi poskytneme informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o Operačnom programe Ľudské zdroje, aktuálnej ponuke voľných pracovných miest, ako aj o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií o Job Expo 2015

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk