Hlavné menu

02.08.2019

Viac informácií o sociálnych službách zabezpečí nový systém

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje nový informačný systém sociálnych služieb. Vďaka nemu budú mať štát aj verejnosť viac informácií o poskytovaných službách, čo môže celý systém zefektívniť. Zároveň poskytovateľom ubudne administratíva.
 

V plne elektronickom informačnom systéme budú všetky dôležité údaje o poskytovaní sociálnych služieb na jednom mieste, aj tie, ktoré štát dnes nemá k dispozícii. Poskytovateľom sa zároveň zníži administratíva, budú vypĺňať iba jeden elektronický formulár, nebudú posielať informácie na rôzne inštitúcie, ako je tomu teraz. „Dnes musia zasielať rôzne údaje samosprávnym krajom, ktoré ich registrujú, Štatistickému úradu SR alebo ministerstvu, ktoré im poskytuje financie. Toto škrtneme a bude iba jeden formulár a jedno miesto, kde budú všetky tieto informácie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Poskytovateľom sa vďaka tejto novinke zjednoduší aj žiadanie finančných príspevkov z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Budú ho žiadať výlučne elektronicky a vďaka údajom, ktoré budú do systému priebežne zadávať, sa im formulár automaticky vyplní a oni už len skontrolujú, či je všetko v poriadku,“ približuje Ondruš.

Informačný systém má prispieť aj ku kvalitnejšiemu plánovaniu rozvoja sociálnych služieb od miestnej, cez regionálnu až po národnú úroveň riadenia. Verejnosť, zriaďovatelia aj štát budú napr. vedieť aj to, koľko ľudí čaká na sociálnu službu a koľko je v zariadeniach voľných miest. „Dnes sa stáva, že si ľudia podávajú naraz viacero žiadostí do rôznych zariadení a nevieme presne povedať, koľko ich na túto službu naozaj čaká. Po novom sa budú žiadosti nahadzovať do tohto systému a ten vyhodnotí, koľko ľudí reálne čaká na umiestnenie do zariadenia,“ hovorí štátny tajomník. Štát tak uvidí, na koľko si samosprávy plnia svoju povinnosť zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi sociálnu službu.

O novele zákona o sociálnych službách, ktorá nový systém zavádza, bude rokovať parlament v druhom čítaní na septembrovej schôdzi NR SR. Po schválení by sa mal spustiť 1. januára 2021.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk