Hlavné menu

07.11.2018

Vianočný príspevok opäť poteší dôchodcov

Aj tento rok dostanú seniori vianočný príspevok. Nárok naň bude mať každý dôchodca, ktorého úhrn súm dôchodkov neprevyšuje 572,4 eura. V porovnaní s minulým rokom sa zvýši počet poberateľov o približne 20-tisíc osôb, nakoľko sa mení hranica nároku z 547,2 eura na 572,4 eura.
 

Maximálny vianočný príspevok bude rovnako ako v minulých rokoch 87,26 eura. Dostanú ho všetci tí skôr narodení, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 205,08 eura do 572,40 eura bude mesačne patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku, a to od 87,26 eura do 21,15 eura.

„Navyše sme zabezpečili, aby seniori s nižším príjmom mohli aj pre tento rok počítať s jednorazovým príplatkom. Maximálna suma príspevku s príplatkom sa tak dostane na úroveň 100 eur. Nárok na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku, t. j. sumu 12,74 eura, má každý dôchodca, ktorého úhrn súm dôchodkov neprevyšuje 410,14 eura, čo predstavuje dvojnásobok sumy životného minima,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Zvyšovanie kvality života staršej generácie je naďalej pre ministerstvo jednou z významných sociálnych výziev. Ako zdôrazňuje minister, jeho osobnou ambíciou je naďalej zlepšovať finančnú situáciu dôchodcov aj počas vianočných sviatkov. „Sme si vedomí toho, že obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Sme presvedčení o tom, že dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku,“ dodáva. Realizácia avizovaného zvýšenia až na dvojnásobnú výšku by mala byť aktuálna už na budúci rok.

V tomto roku bude mať nárok na vianočný príspevok približne 1,22 mil. dôchodcov. Jednorazové zvýšenie sa bude týkať približne 709-tisíc osôb. O vyplatenie vianočného príspevku a príplatku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať. Vyplatí ho automaticky všetkým dôchodcom, ktorým naň majú nárok. Na webovej stránke poisťovne je zverejnená kalkulačka , na základe ktorej si tí skôr narodení vypočítajú výšku vianočného príspevku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk