Hlavné menu

20.03.2015

Vo februári nás pracovalo viac

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla vo februári tohto roku z januárových 12,39 % na 12,32 %. V medziročnom porovnaní sa znížila o 1,17 %. Pribudli tisícky nových pracovných miest.
 

Nezamestnanosť sa vo februári znížila u všetkých rizikových skupín, najviac v kategórii mladých do 29 rokov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Reálne predpokladám, že sa budú stále viac pozitívne prejavovať viaceré legislatívne zmeny, ktoré sme prijali, lebo už za mesiac február evidujeme 1990 ľudí, ktorí využili takzvaný súbeh hmotnej núdze a mzdy,“ zdôraznil. Sú to ľudia, ktorí predtým nepracovali minimálne dvanásť mesiacov.

O zlepšujúcej sa situácii na trhu práce svedčia aj počty voľných pracovných miest či nárast zamestnancov. V minulom mesiaci zaznamenali úrady práce o takmer dvetisíc nahlásených voľných pracovných miest viac ako v januári. Celkovo ich bolo 11 674. Sociálna poisťovňa zase zaevidovala nárast riadnych zamestnancov o takmer 6000. „Z pohľadu vývoja nezamestnanosti sme na päťročnom minime. Pokiaľ ide o vývoj zamestnanosti, tam sa dá povedať, že lepšie čísla za mesiac február boli naposledy v roku 2009,“ doplnil minister Ján Richter.

Ministerstvo intenzívne pokračuje v podpore zamestnanosti. Pozitívne sa rozbieha projekt REPAS - rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií. Úrady práce obdržali už takmer tritisíc žiadostí o príspevok na rekvalifikáciu. Najväčší záujem je o kurzy opatrovania, zváranie, vodičské oprávnenie, či obsluhu CNC strojov.

Finalizujeme ďalší projekt, ktorý prinesie prácu stovkám ľudí. „V apríli chceme spustiť pokračovanie národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, na ktorý sme po dohode s Ministerstvom kultúry SR vyčlenili 2 600 000 Eur a vytvoriť by sa malo 542 pracovných miest,“ priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk