Hlavné menu

26.02.2016

Vodičské preukazy pre deti z domovov

Deťom z detských domov uhradia slovenské automobilky vodičské preukazy. S nápadom podporiť ich v štarte do samostatného života prišlo občianske združenie Záleží nám. Spojilo automobilové odvetvie, aby pomoc bola čo najzmysluplnejšia.
 

V detských domovoch vyrastá viac ako 4 700 detí. Takmer 700 z nich je vo veku 16 až 18 rokov, 322 je starších. Bez podpory rodiny sú častokrát odkázaní len na pomoc detských domovov a po odchode len sami na seba. „Pracovníci detských domovov venujú príprave tzv. mladých dospelých na samostatný život mimo detského domova veľkú pozornosť. Možnosť získať vodičský preukaz je vítanou súčasťou tejto komplexnej prípravy a veríme, že bude aj benefitom pri hľadaní budúceho zamestnania,“ hovorí minister práce Ján Richter.

Garantom projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, záštitu nad ním prevzal predseda NR SR Peter Pellegrini. „Deti z detských domovov po dovŕšení dospelosti odchádzajú s minimálnou sumou nasporených prostriedkov. Chceme im pomôcť a dať im nejakú zručnosť, ktorá by im pomohla nájsť si prácu. Mať vodičský preukaz je dnes už takmer nevyhnutnosťou" približuje Peter Pellegrini. Ide podľa neho o jeden z najzmysluplnejších príkladov verejno-súkromného partnerstva.

Do pilotného projektu OZ Záleží nám sa zapojili tri slovenské automobilky – KIA Slovensko, PSA Peugeot Citroën Slovensko a Volkswagen Slovensko. Každá doň vložila 15-tisíc eur, ktoré zabezpečia vodičské preukazy pre minimálne 100 detí. „Vodičák je dnes pre deti vyrastajúce v rodinách samozrejmosťou, no pre deti žijúce v detskom domove je výnimočným benefitom,“ zdôvodňuje spustenie projektu Daniel Bradáč z OZ Záleží nám. Dodáva, že okrem pomoci chcú deti učiť aj zodpovednosti. Účasť na vodičskom kurze je preto podmienená 30 eurovým vkladom žiadateľa. Financie budú následne využité na zabezpečenie ďalších vodičských preukazov.

Deti môžu svoje žiadosti spolu s motivačným listom posielať emailom na chcem@vodicskepreukazy.sk . Posudzovať ich bude komisia zriadená zo zástupcov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a nadácií automobiliek.

Viac informácií o projekte

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk