Hlavné menu

Výberové konanie na národného konzultanta pre UNICEF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracuje na projekte „Zlepšenie monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“, ktorý je implementovaný s podporou Európskej únie prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie.
 

Cieľmi projektu sú:

  • posúdenie súčasného rámca metodológie a evaluácie oblasti náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike;
  • navrhnutie a rozvinutie vnútroštátneho rámca metodológie a evaluácie, ktorý podporí dosahovanie cieľov procesu deinštitucionalizácie v oblasti náhradnej starostlivosti; a
  • posilnenie inštitucionálnej kapacity Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na efektívnu realizáciu metodológie a evaluácie oblasti náhradnej starostlivosti.

Odborným riešiteľom uvedeného projektu je UNICEF , ktorý pre potreby implementácie uvedeného projektu vyhlásil výberové konanie na pozíciu národného konzultanta.

Informácie o výberovom konaní (v anglickom jazyku)

Informácie o Programe na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk