Hlavné menu

02.11.2017

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje. Uskutoční sa v dňoch 7. - 8. novembra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave. Previazaná bude s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.
 

Na konferenciu sú pozvaní zástupcovia Európskej komisie a predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú vo svojej gescii ESF. Národnú úroveň budú reprezentovať predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločnosti a ministerstiev, ktoré sa podieľajú na implementácii operačného programu Ľudské zdroje. Občiansky sektor budú zastrešovať zástupcovia mimovládnych organizácií, sociálni partneri, ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku z OPĽZ.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho sociálneho fondu, zhodnotiť prínos operačného programu Ľudské zdroje, uviesť príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na výmenu skúseností.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk