Hlavné menu

24.09.2013

Vyššia domáca spotreba môže priniesť nové pracovné miesta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje dôležitosť podpory domácej ekonomiky. Aj preto prevzalo záštitu nad vzdelávacím projektom „Kvalita z našich regiónov“.
 

Jedným z cieľov tohto projektu je upozorniť spotrebiteľov na skutočnosť, že „jedno euro denne v prospech kúpy slovenských výrobkov od každého z nás môže dať ročne prácu až 100 000 ľuďom na Slovensku“. Zvyšujúcim sa podielom importu a postupným vytláčaním domácej produkcie dochádza k poklesu zamestnanosti. Práve nahradenie dovozu našimi potravinami, nápojmi a inými produktmi má vysoký potenciál zvýšiť zamestnanosť.

Potenciál projektu vidí ministerstvo aj v edukačnej činnosti zameranej na vysvetľovanie mechanizmu tvorby nových pracovných miest občanovi. Najmä v očiach mladých ľudí sa snaží zvýšiť atraktivitu remesiel.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk