Hlavné menu

28.04.2017

Vyžadujeme bezpečné pracoviská

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ten si už po pätnástykrát pripomína Medzinárodná organizácia práce. V tomto roku sa zameriava na optimalizácia zberu a využitie údajov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 

Slovensko plne podporuje využívanie údajov o pracovných úrazoch, ako aj o porušeniach právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vďaka nim, ako aj neustálym a tvrdším uplatňovaním všeobecných zásad prevencie pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je možné predchádzať nehodám na pracovisku a chorobám z povolania.„Našou prioritou je naďalej presadzovať intenzívnu systémovú starostlivosť zamestnávateľov o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a výrazne podporovať a presadzovať preventívne aktivity inšpekčných orgánov, sociálnych partnerov a zamestnávateľov v tejto oblasti. Pomáha nám v tom Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020. V nej sme zadefinovali kroky, ktorými chceme zabezpečiť zamestnancom dôstojné pracovné podmienky a ochranu ich života a zdravia,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vláda SR si tento deň pripomínajú tradične aj organizovaním pietneho aktu, ktorý bude tento rok 11. 5. 2017. Spolu so sociálnymi partnermi si na spomienkovom zhromaždení s pietou a úctou tradične pripomínajú pamiatku zamestnancov, ktorí prišli pri výkone svojho povolania o život alebo utrpeli vážne zranenia a choroby na pracovisku. Podujatie je zároveň aj príležitosťou na vyjadrenie solidarity a podpory zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

Medzinárodná organizácia práce oslavuje každoročne 28. apríla Svetový deň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania od roku 2003. Tento dátum je zároveň medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania, na ktorom si pracovníci na celom svete uctievajú ich pamiatku, a to nielen pietnymi zhromaždeniami, ale aj usporadúvaním rôznych odborných informačných kampaní na priblíženie nových trendov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a zdôraznenie závažnosti pracovných úrazov a chorôb z povolania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk