Hlavné menu

26.09.2013

Významný prínos pri obnove rodín ocenili aj premiér a minister

Minister Ján Richter nadviazal na každoročné oceňovanie pracovníkov detských domovov spoločnosťou Úsmev ako dar a založil novú tradíciu ocenenia. Všímať a vyzdvihovať bude prácu odborníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a neštátnych organizácií. Všetci títo sociálni pracovníci sa spoločne starajú o bezpečie ohrozených detí a sprevádzajú rodiny v kríze procesom ozdravenia, aby dokázali zlepšiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a naďalej sa primerane starať o svoje deti.
 

Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebralo 25. septembra v historickej budove NR SR 16 zamestnancov detských domovov, 8 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a 4 zamestnanci akreditovaných mimovládnych subjektov.

Svoje uznanie pracovníkom s ohrozenými deťmi a ich rodinami vyjadril aj predseda vlády SR Robert Fico. Vzhľadom na to, že v oblasti starostlivosti o deti výrazne prevažujú ženy, poďakoval špeciálne im. Prítomným sa prihovorili tiež minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Minister práce Ján Richter uviedol, že si tento rok pripomíname 250. výročie založenia prvého detského domova na území Slovenska v obci Tomášikovo. „Som potešený, že práve pri takomto významnom výročí vznikla myšlienka pozrieť sa viac na prácu všetkých, ktorí riešia problémy detí, priamo sa im venujú, vychovávajú a učia ich, pripravujú do života a starajú sa o ich ochranu. Verím, že dnešné oceňovanie bude zároveň motiváciou všetkým zainteresovaným pri inovatívnych prístupoch a nových trendoch v starostlivosti o deti i mimo vlastnej rodiny. Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť poďakovanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, že pri najrôznejších aktivitách v starostlivosti o deti a rodiny pristupovali mnohokrát nad rámec štandardných povinností. Moje osobné uznanie a obdiv patrí všetkým, ktorí neľahkú prácu s deťmi a rodinami s problémami vykonávajú. A to nielen zaužívaným spôsobom a prístupom, ale hľadajú aj nové možnosti, ktorými zabraňujú osobným i rodinným nešťastiam či zlyhaniam. Výsledkom ich práce sú spokojné rodiny a deti, ktorým dopomohli výrazným spôsobom svojou profesionalitou a spoľahlivými výkonmi v ich napredovaní či integrovaní do života dospelých.“

Počas večera zazneli aj hlasy tých najpovolanejších, ocenených pracovníkov. Za zamestnancov úradov práce na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa prihovorila prítomným Mgr. Matina Kocúrová z úradu práce v Nitre, za pracovníkov akreditovaných subjektov Radoslav Dráb z košickej pobočky Úsmevu ako dar a za pracovníkov detských domovov psychologička PhDr. Anna Nagyová z detského mestečka Trenčín – Zlatovce.
„Pre mňa má toto ocenenie veľký význam. Skutočne ho pociťujem ako morálne uznanie za moju dlhoročnú prácu. Musím povedať, že ľudia, ktorých mám okolo seba, odvádzajú každý jeden deň poctivý a obetavý kus roboty. Preto ma to ocenenie tak potešilo, dokonca vyvolalo až takú bázeň,“ povedala Anna Nagyová, ktorá spolu s kolegami mohla pri príležitosti oceňovania znovu precítiť a uvedomiť si veľkú hodnotu ich náročnej a zmysluplnej práce.

Slávnostným večerom sprevádzala hostí Katka Brychtová. V programe vystúpili Anita Soul a deti z detských domovov. Piati súrodenci Karolovci z DeD v Spišskom Štiavniku predstavili svoje vlastné skladby. Deti z DeD Trenčín – Zlatovce predviedli divadelnú etudu „O repke“.

Ocenení:

Mgr. Pavláková Magdaléna Mgr. Blanárová Jana Mgr. Ľudmila Pánisová Mária Szöllösyová
Mgr. Zubričanová Marta Rentka Miroslav Mgr. Zdenka Farkasová Táňa Kriváková
Mgr. Létaiová Eva Hudá Valéria Mgr. Janka Jančová Mgr. Alena Plešková
Ingeliová Iveta Mindeková Anna PhDr. Anna Nagyová PhDr. Ľubica Šorlová
Sengler Peter Hritzová Mária Mgr. Adriana Cigáňová Ing. ThLic. Helena Sedláková
Mgr. Kocúrová Martina Ondrušová Viera PhDr. Alena Hepnerová Radoslav Dráb
Mgr. Hamarová Mária Bc. Rusnáková Mária Bc. Anna Hofferiková Mgr. Renáta Minárechová

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk