Hlavné menu

18.12.2019

Výzva k nomináciám na rezortné vyznamenania za rok 2019

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocení spoločensky potrebnú prácu zamestnancov rezortu alebo významných osobností, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Pri udeľovaní rezortných vyznamenaní postupuje ustanovená komisia podľa Zásad udeľovania vyznamenaní MPSVR SR . Táto aktivita sa stala dôstojným spôsobom morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky potrebnej a dôležitej práce.

Výzvou oslovujeme inštitúcie a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť na predkladanie nominácií na vyznamenanie.

Podnet na udelenie vyznamenania podľa Zásad MPSVR SR má obsahovať:

  • základné osobné údaje navrhovanej osoby na udelenie vyznamenania a jej životopis,
  • stručné odôvodnenie podnetu.


Ak máte vedomosť o ľuďoch, ktorých práca v sociálnej oblasti dosahuje vysokú spoločenskú hodnotu, zasluhujúcu jej morálne ocenenie, pošlite nám konkrétne návrhy do 20. januára 2020 , písomne na adresu ministerstva (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8,816 43 Bratislava) alebo e-mailom na adresu okv@employment.gov.sk .

Formulár návrhu na udelenie vyznamenania (.odt)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk