Hlavné menu

07.08.2015

Výzva - Sociálny čin roka 2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 12. ročníka opäť spojí oceňovania významných počinov v sociálnej problematike rôznych kategórií v spoločný slávnostný akt. Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister Ján Richter ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Na základe zaslaných a vyhodnotených nominácií komisia spracuje návrh na ocenenie subjektov, ktoré v roku 2014 vykonali mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Komisia bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Navrhnúť na ocenenie je možné ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.

Návrh na ocenenie môže zaslať obec, fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, štátna organizácia, štátny orgán, vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia najneskôr do 2. septembra 2015 na e-mailovú adresu: lucia.batorova@employment.gov.sk

Prihláška (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk