Hlavné menu

29.03.2017

VÝZVA - zapojenie sa do projektu Terénna sociálna práca

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.
 

Základným účelom oznámenia je podpora financovania terénnej sociálnej práce vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Podmienkou zapojenia sa do NP TSP I je vyplnenie a odoslanie podpísanej elektronickej žiadosti a zaslanie vytlačenej žiadosti spolu s povinnými prílohami stanovenými v Oznámení .

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti o zapojenie sa do projektu je stanovený na 31.5.2017 .

Viac informácií o národnom projekte nájdete na stránkach www.tsp.gov.sk

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I môžete využiť nasledovné kontakty:

e-mail : nptsp@ia.gov.sk

telefón:
02 / 2043 1303,
02 / 2043 1501
02 / 2043 1309

Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk