Hlavné menu

01.12.2017

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie rezortných vyznamenaní 2018

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocení spoločensky potrebnú prácu zamestnancov rezortu alebo významných osobností, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.
 

Pri udeľovaní rezortných vyznamenaní postupuje ustanovená komisia podľa Zásad udeľovania vyznamenaní MPSVR SR. Táto aktivita sa stala dôstojným spôsobom morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky potrebnej a dôležitej práce.

Výzvou oslovujeme inštitúcie a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť na predkladanie nominácií na vyznamenanie.

Podnet na udelenie vyznamenania podľa Zásad MPSVR SR má obsahovať:

  • základné osobné údaje navrhovanej osoby na udelenie vyznamenania a jej životopis,
  • stručné odôvodnenie podnetu.

Ak máte vedomosť o ľuďoch, ktorých práca v sociálnej oblasti dosahuje vysokú spoločenskú hodnotu, zasluhujúcu jej morálne ocenenie, pošlite nám konkrétne návrhy
do 12. januára 2018, písomne
na adresu ministerstva – tlačový a komunikačný odbor alebo e-mailom na adresu okv@employment.gov.sk .

Zásady udeľovania vyznamenaní MPSVR SR (.PDF)

Formulár na RV MPSVR SR (vo formáte .docx , .odt )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk