Hlavné menu

02.10.2019

Začal sa mesiac úcty k starším

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Snaha o zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií. Práve aktivity rôzneho charakteru sú priestorom, aby sa odborné poznatky a životné skúsenosti pretavili do reality.
 

Dlhoročnou snahou a ambíciou rezortu práce a osobitne ministra Jána Richtera je, aby sa stále zlepšovala kvalita života seniorov na všetkých úrovniach v sociálnej oblasti. „ Ako najdlhšie slúžiaci minister práce, sociálnych vecí a rodiny spomedzi mojich kolegov v Európskej únii mám mimoriadnu príležitosť presadzovať už vyše sedem rokov opatrenia na skvalitnenia Vašej jesene života a života Vašich rodín, čo považujem za obrovský dar, najmä v časoch, keď svetu čoraz viac vládnu peniaze, pragmatizmus a individualizmus,“ zdôrazňuje Ján Richter.

Aj tento rok sa nám podarilo presadiť viacero dobrých legislatívnych zmien. Ide najmä o zdvojnásobenie vianočného príspevku až do maximálnej výšky 200 eur. Rozšíril sa tiež okruh tých, ktorí naň majú nárok, a to o vyše 123-tisíc seniorov, čím počet poberateľov stúpne až na približne 1,3 milióna. Všetci seniori, ktorých dôchodok nepresahuje 658,50 eura dostanú vianočný príspevok podľa výšky ich dôchodku. Vianoce totiž nie sú mimoriadnou finančnou záťažou len pre tých s najnižším dôchodkom, ale aj pre tých, ktorí počas života zarábali o niečo viac a odvádzali tým aj vyššie poistné. „Mojou dlhodobou ambíciou a osobným záujmom je preto prechod z tohto príspevku na 13ty dôchodok. Vyviniem naďalej maximálne úsilie, aby ho slovenskí dôchodcovia v blízkej budúcnosti dostali v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Práve tohtoročné zdvojnásobenie je výrazným krokom k tejto postupnej transformácií,“ akcentuje minister práce.

Pozitívnou správou je aj výsledok novej koncepcie valorizácie dôchodkov. Na budúci rok až 88 % dôchodkových dávok bude valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, čo je o 2,9%, a nie minimálnou pevnou sumou 9 eur. Zvýšenie bude podľa toho, čo je pre seniora výhodnejšie. To znamená, že senior nesmie mať zvýšený dôchodok o menej ako 9 eur, ale drvivá väčšina dostane zásluhovo ešte viac.

Naďalej však platí, že lepšia ekonomika krajiny, rastúca zamestnanosť a prijaté legislatívne opatrenia sa musia odraziť aj na zlepšujúcej sa životnej úrovni dôchodcov. Pre ilustráciu celkovo v rokoch 2005 až 2019 vplyvom valorizácie a viacerých našich opatrení na Slovensku vzrástol v priemere starobný dôchodok až o 226 eur.

Ministerstvu práce sa podaril, dokonca v predstihu, naplniť veľký cieľ – aby opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň minimálnej mzdy. Veď kto iný ako blízka osoba z rodiny môže poskytnúť ťažko zdravotne postihnutému lepšiu starostlivosť ? Domáce prostredie je totiž jedným z faktorov, ktoré bezpochyby pozitívne vplývajú na zdravotný stav. Bohužiaľ nie všetci majú to šťastie, aby boli v opatere blízkych, lebo sú odkázaní na nepretržitú odbornú starostlivosť v zariadení. Dbáme preto zároveň na to, aby sme prispeli k dôstojnej starobe v zariadeniach sociálnych služieb, preto tak ako každý rok, aj od januára budúceho roka výrazne zvyšujeme ich spolufinancovanie. Napríklad, v najvyššom, šiestom stupni odkázanosti, aktuálne prispievame sumou 504 eur. Od januára to bude každomesačne až 546 eur na osobu. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch kondícia verejných financií umožní podobné razantné zvyšovanie príspevkov pre najviac odkázaných.

„Na návštevách rôznych kútov Slovenska od ľudí často počúvam, že nie všetci si môžu dovoliť sociálnu službu v neverejnom zariadení. Áno, doplatky klientov sú v nich často výrazne vyššie ako vo verejných, a to aj napriek tomu, že spomínaný príspevok naše ministerstvo poskytuje v rovnakej výške tak verejným, ako aj neverejným zariadeniam. Verím však, že v krátkom čase budú aj neverejné zariadenia dostupnejšie pre väčšiu skupinu. Od začiatku októbra totiž budú dostávať od samospráv viac financií na svoju prevádzku, čím sa podľa ich slov vytvorí priestor na zníženie doplatku klienta,“ uzatvára minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk