Hlavné menu

21.07.2016

Začala sa distribúcia potravinových balíčkov

Viac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovenská Katolícka Charita, Slovenský Červený kríž a Charita sv. Alžbety n. o. rozdajú vybraným príjemcom viac ako 103-tisíc potravinových balíčkov. Tie obsahujú najmä potraviny, ktoré sú nenáročné na skladovanie a majú dostatočne dlhé obdobie trvanlivosti.
 

Dostanú ich najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti. Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček, rodiny s deťmi ich dostanú v závislosti od počtu detí, minimálne dva a maximálne štyri. Na prevzatie balíčkov vyzvú príjemcov partnerské organizácie tak, aby rešpektovali ich súkromie.

Popri distribúcii potravinovej pomoci budú kvalifikovaní pracovníci poskytovať aj sociálne poradenstvo. Príjemcom napr. pomôžu pri hľadaní zamestnania a písaní životopisu, poinformujú ich o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poskytnú im poradenstvo o zdravej výžive a pod.

Rozdávanie potravinových balíčkov je jedným zo štyroch opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom či domácnostiam v náročnej sociálnej situácii. Ďalšími sú poskytovanie teplého jedla a hygienických balíčkov a distribúcia darovaných potravín. Všetky sú súčasťou Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na roky 2014-2020, ktorý schválila Európska komisia koncom roku 2014. Podľa európskeho výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností z roku 2013 bolo v Slovenskej republike ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia 19,8 % populácie. Najviac neúplné rodiny s deťmi, rodiny s viac ako tromi deťmi a jednotlivci. Najrizikovejšou skupinou sú deti do 17 rokov.

Ďalšiu distribúciu potravinových a aj hygienických balíčkov plánuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny koncom tohto roka. Aktuálny harmonogram distribúcie balíčkov, ako aj všetky potrebné informácie, budú zverejnené na stránke www.upsvar.sk a na stránkach partnerských organizácií.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk