Hlavné menu

15.05.2014

Zákon o sociálnej práci ako inšpirácia

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky pozvalo na diskusiu o vecnom zámere pripravovaného zákona o sociálnych pracovníkoch a profesijnej komore kolegov zo Slovenska. MPSVR SR totiž nedávno predstavilo návrh zákona o sociálnej práci, ktorý je aktuálne prerokovávaný v NR SR.
 

Zástupcovia Slovenska prezentovali svojim partnerom základné východiská návrhu a tiež skúsenosti s prípravou návrhu zákona o sociálnej práci, ktorého cieľom je najmä podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce všeobecne, o.i. ustanovením nevyhnutnej odbornej spôsobilosti pre výkon sociálnej práce v praxi. Základnou logikou zákona je, že sociálnu prácu môže v praxi vykonávať len sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce, t.j. ten, kto sociálnu prácu vyštudoval a vykonáva ju v praxi. K príprave takéhoto zákona pristúpilo MPSVR SR najmä z dôvodu, že pre sociálnu prácu neexistujú žiadne (resp. existujú len čiastkové) oficiálne pravidlá výkonu. Zároveň je, a to tak na Slovensku ako aj v Čechách, táto profesia spoločnosťou nedocenená, najmä kvôli rôznym stereotypom, ale aj celkovému nedostatku informácií o tejto náročnej odbornej činnosti.

„Ciele právnej úpravy máme spoločné, jedným z tých zásadnejších je pomôcť zvýšiť status a ocenenie práce sociálnych pracovníkov, a zároveň ich profesijné ukotvenie a možnosti rastu. Tieto kroky nie sú len v prospech tisícov sociálnych pracovníkov, ale aj desaťtisícov klientov,“ povedala na stretnutí generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Nadežda Šebová.

Zástupcovia oboch krajín prediskutovali aj históriu a súčasný stav príprav profesijného zákona v Českej republike a vymenili si skúsenosti z prípravy týchto právnych predpisov. „Diskusia k zákonu o sociálnych pracovníkoch sa tak rozšírila o ďalší rozmer a bola veľmi inšpiratívna,“ zdôraznila námestníčka ministerky práce a sociálnych vecí Zuzana Jentschke Stőcklová.

Seminár o sociálnej práci sa konal v rámci verejného konzultačného procesu 14. mája 2014 v Prahe.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk