Hlavné menu

26.07.2019

Zamestnancov do ELA nevyberá ministerstvo

Záujemcovia o prácu v Európskom orgáne práce, ktorý bude sídliť Bratislave, nájdu ponuku na voľné pracovné pozície na oficiálnom webovom sídle European Labour Authority. Hoci agentúra bude sídliť na Slovensku, je orgánom Únie s vlastnou právnou subjektivitou a Slovenská republika nemôže vstupovať do procesu výberu jej budúcich zamestnancov. Ministerstvo preto žiadosti o prijatie do zamestnania neprijíma.
 

V Európskom orgáne práce bude pracovať približne 140 zamestnancov. Nábor bude prebiehať postupne až do roku 2024. Všetky ponuky práce zverejňuje agentúra na svojej oficiálnej webovej stránke - https://ela.europa.eu/index.html . Záujemcovia o prácu na nej nájdu aktuálne voľné pozície a všetky potrebné informácie k prihláseniu sa do výberového konania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk