Hlavné menu

20.04.2015

Zamestnanosť stúpa, pribúdajú nové miesta

Nezamestnanosť na Slovensku sa blíži k dvanástim percentám. V marci dosiahla 12,06%, čo je o 0,26% menej ako vo februári. Najviac odišlo z evidencie úradov práce mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných.
 

V marci evidovali úrady práce o takmer 3 300 menej nezamestnaných do 29 rokov ako mesiac predtým. „Veľmi ma teší, že najmä pri tejto kategórii máme vo vývoji nezamestnanosti veľmi pozitívny trend. Za rok sa počet mladých nezamestnaných znížil o takmer 13 400 osôb,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Mladí si našli prácu aj vďaka národným projektom, ktoré vykazujú veľkú efektivitu. Približne 80 % z tých, u ktorých už skončila požadovaná doba udržateľnosti, u zamestnávateľa naďalej pracujú.

Pozitívne sa v praxi uplatňujú aj nové legislatívne opatrenia, ktoré platia od januára tohto roku. Ak si dlhodobo nezamestnaný poberateľ pomoci v hmotnej núdzi nájde prácu s príjmom najviac vo výške 2-násobku minimálnej mzdy, od štátu k nej bude dostávať 12 mesiacov osobitný príspevok. „Od začiatku roka je to takmer 4000 dlhodobo nezamestnaných, ktorí si aj vďaka tomuto opatreniu našli prácu,“ hovorí Richter. Zároveň dodáva, že prostredníctvom ďalšieho opatrenia, tzv. práva na prvé zamestnanie, pracuje už 702 absolventov.

Oživenie na trhu práce potvrdzujú aj štatistiky voľných a novovzniknutých pracovných miest. V marci nahlásili zamestnávatelia na úradoch práce takmer 3800 voľných miest, celkovo ich úrady evidujú takmer 15 500. „Ak by som to mal porovnať s číslami za minulý rok, tak medziročne nám pribudlo 10 539 voľných pracovných miest,“ vyčísluje Ján Richter. Sociálna poisťovňa zase eviduje ďalších pätnásť tisíc nových miest, ktoré zamestnávatelia minulý mesiac obsadili. „Od začiatku roka ich pribudlo skoro 21 000, čo potvrdzuje fakt, že trh práce si žiada nové miesta, novú pracovnú silu,“ dodáva minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk