Hlavné menu

16.09.2013

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných bude jednoduchšie

Nové opatrenie vlády dočasne oslobodí dlhodobo nezamestnaných od platenia odvodov a ich zamestnávateľom odvody výrazne zníži. Ťažšie umiestniteľní ľudia by si tak od novembra mohli ľahšie nájsť zamestnanie. Úrady práce evidujú približne 212 000 dlhodobo nezamestnaných ľudí.
 

Ak si záujemca o prácu, ktorý bol minimálne rok evidovaný ako nezamestnaný, nájde prácu, nebude 12 mesiacov platiť odvody na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie. Takýto zamestnanec bude len garančne a úrazovo poistený zamestnávateľom, ktorý bude za neho rok odvádzať iba sociálne odvody vo výške 1,05 % z jeho mesačnej hrubej mzdy. Tieto podmienky budú platiť v prípade, ak príjem zamestnanca neprekročí 67 % z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. "Je to konštanta, ktorá je používaná v celej EÚ, my sme ju v podstate len prebrali. Vychádza to podľa dnešných prepočtov na maximum 536 eur," priblížil minister práce Ján Richter.

Takíto zamestnanci nebudú počas 12 mesiacov dôchodkovo ani nemocensky poistení, z hľadiska zdravotného poistenia zostanú poistencami štátu. Do dôchodku sa im bude započítavať iba odpracovaný čas, nie konkrétne prostriedky. Do Sociálnej poisťovne sa však budú môcť prihlásiť ako dobrovoľní poistenci. Za splnenia zákonom ustanovených podmienok budú mať nárok na úrazové dávky, dávku z garančného poistenia a nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti počas prvých 10 dní PN-ky.

Aby nedošlo k prepúšťaniu súčasných zamestnancov, podmienkou pre získanie odvodovej úľavy bude, že zamestnávateľ neprepustí kvôli zamestnaniu dlhodobo nezamestnanej osoby svojho doterajšieho zamestnanca. Túto skutočnosť bude kontrolovať Sociálna poisťovňa v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce.

Ministerstvo očakáva, že takáto podpora pomôže aspoň časti dlhodobo nezamestnaných opäť nadobudnúť pracovné návyky a tí ostanú v pracovnom pomere aj po uplynutí 12-mesačnej podpornej lehoty. Pri príprave opatrenia sa zohľadnili ústavné riziká v oblasti porušenia práva na primerané hmotné zabezpečenie, nerovnakého postavenia zamestnancov a nerovnakého postavenie v podnikaní.

Nové opatrenie vítajú zamestnávatelia aj odborári. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislava Machunku môže takýto návrh pomôcť vtiahnuť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu. Šéf Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár tvrdí, že aj napriek niektorých úskaliam vyhrávajú kladné dôvody nad zápornými.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk