Hlavné menu

23.01.2014

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
 

Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života . Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života, a to najmä v roku, kedy si pripomíname 20. výročie vyhlásenia Roka rodiny Organizáciou spojených národov.

Dotazník k súťaži bude slúžiť nielen k vyhodnoteniu súťaže, ale aj ako cenný zdroj informácií pre MPSVR SR o iniciatívach zamestnávateľov v oblasti rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života.

Pokyny pre zamestnávateľov:

Dotazník k súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2013.

Vyplnený dotazník zašlite na adresu Inštitútu pre výskum práce a rodiny( silvia.porubanova@ivpr.gov.sk ) do 20. apríla 2014 . Uvítame vyplnené dotazníky aj v prípade, že sa do súťaže nemáte záujem zapojiť.

Vopred Vám ďakujem za ochotu, trpezlivosť a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Ďalšie informácie o súťaži a oceneniach z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk