Hlavné menu

21.09.2015

Zamestnávatelia dostanú príspevok na zaúčanie

Zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného, môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Podpora je súčasťou národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, ktoré spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci „Záruky pre mladých.“
 

Projekt je ďalším z radu opatrení, ktorými ministerstvo podporuje zamestnávanie mladých. „Jeho realizácia je veľmi dôležitá, aby sme pokračovali v tom pozitívnom trende znižovania nezamestnanosti v kategórii do 29 rokov, ktorý tu teraz máme,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Mladí dostanú šancu formou mentorovaného zapracovania a praxe nadobudnúť alebo prehĺbiť si svoje odborné zručnosti, vedomosti a praktické skúseností.

Zamestnávatelia získajú finančnú pomoc potrebnú na zapracovanie nezamestnaného do 29 rokov, pre ktorého vytvoria pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok na minimálne deväť mesiacov. „Úrad práce prepláca 95 % celkovej ceny práce daného uchádzača počas deviatich mesiacov a prispieva aj na mzdu mentora a úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním, zapracovaním a praxou,“ približuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Ministerstvo vyčlenilo na projekt päťdesiat miliónov eur, vďaka ktorým získa prax približne 16-tisíc evidovaných nezamestnaných do 29 rokov. Realizuje ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, s výnimkou tých v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Viac informácií o projekte

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk