Hlavné menu

23.02.2021

Zariadenia sociálnych služieb preferujú skupinovú formu očkovania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zaevidovalo a odstúpilo rezortu zdravotníctva k dnešnému dňu (23. 02. 2021) takmer 630 žiadostí o skupinové očkovanie od zariadení sociálnych služieb. Z približne 31 000 ľudí na zozname (zamestnanci aj klienti) bolo doposiaľ zaočkovaných viac ako 11 400. Situácia v zariadeniach sa postupne zlepšuje, počet covidových zariadení klesá.
 

Zatiaľ čo k 31. januáru tohto roka evidovalo ministerstvo práce 281 zariadení s covidom, k 23. februáru ich je o 26 menej (257). „Tento pokles pozorujeme v zariadeniach sociálnych služieb už tri týždne. Je síce mierny, ale môžeme skonštatovať, že je to trend. Navyše, čo ma v tejto situácii teší, je, že v našich zariadeniach umiera v prepočte na milión obyvateľov v porovnaní s inými krajinami stále najmenej ľudí,“ zhodnotil aktuálnu situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Je to najmä vďaka všetkým zamestnancov, ktorí sú, napriek nízkemu finančnému ohodnoteniu, veľmi obetaví, a vďaka zodpovednému prístupu riaditeliek a riaditeľov verejných i neverejných zariadení sociálnych služieb, za čo im všetkým ďakujem.“

Rezort práce nepretržite monitoruje a mapuje covidovú situáciu v zariadeniach. „So zariadeniami, v ktorých majú koronavírus, sme v pravidelnom kontakte prostredníctvom online stretnutí a snažíme sa im pomôcť so všetkým, s čím pomôcť potrebujú, vrátane materiálneho vybavenia či personálu. Sledujeme aj opatrenia, ktoré zavádzajú v zariadeniach sociálnych služieb v zahraničí, a to, čo je dobré, sa snažíme aplikovať u nás. Napríklad teraz zavádzame nemecký model, ktorý pomôže predchádzať zápalu pľúc u ležiacich pacientov,“ povedal M. Krajniak.

Momentálne najúčinnejšou zbraňou v boji proti covidu je očkovanie. „K dnešku máme zaočkovaných 11 428 ľudí, to znamená 37 % zamestnancov a klientov zo zariadení, ktoré o očkovanie požiadali. Dúfame, že každý zamestnanec a klient zariadenia sociálnych služieb, ktorý prejaví záujem o očkovanie, bude zaočkovaný do polovice apríla. Aj na tripartite sme sa zhodli, že budeme podporovať veľmi výraznú a agresívnu stratégiu získania dostupných a úspešne overených vakcín. Som za to, že ak by sme mohli takéto vakcíny zohnať skôr, mali by sme ich zakúpiť hoci aj za vyššiu cenu,“ uzavrel minister práce.

Vakcinácia v zariadeniach sociálnych služieb sa začala pilotným očkovaním 18. januára 2021. „Sme hrdí, že s očkovaním seniorov sa začalo práve u nás, v Ružinove. Ružinovský domov seniorov je najväčším zariadením pre seniorov svojho druhu na Slovensku a naši klienti a zamestnanci už za sebou majú aj druhú vakcínu. Korona sa, žiaľ, nevyhýba ani domovom seniorov a aj na Slovensku už dodnes ochoreli tisíce a zomreli stovky ich klientov. Nákaze sa nevyhol asi žiaden z domovov v Bratislave, v tých našich -ružinovských - sme však videli, že už prvá dávka vakcíny znamenala u väčšiny lepší priebeh a celkovo aj výrazne nižší počet tragických koncov ako klienti domova, ktorí zaočkovaní neboli. Preto chcem poďakovať ako pánovi ministrovi prace a jeho kolegom, ale aj ministerstvu zdravotníctva a Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorí nám pomáhajú nielen s očkovaním, ale aj so zvládaním často náročných situácii v domovoch seniorov v Bratislave,“ uviedol starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

V Ružinovskom domove seniorov prešlo vakcináciou zatiaľ 79 % klientov a 69 % zamestnancov. „Od začiatku pandémie, teda už takmer rok, robíme všetko preto, aby sme našich klientov ochránili. Veľmi dobre si však uvedomujeme, že kľúčom k tomu, aby sme sa opäť mohli žiť bez strachu z choroby, je očkovanie. Väčšina našich klientov už má za sebou obe vakcinácie. Vo svojom veku si pamätajú, aký bol život predtým ako sa zaviedli mnohé iné očkovania, ktoré dnes považujeme za úplne samozrejmé, a koľko životov to zachránilo. Práve preto si aj túto možnosť vážia,“ zhodnotila jeho riaditeľka Mária Mattovič Straková.

Vakcinácia klientov a zamestnancov ZSS a subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vo všeobecnosti uskutočňuje 3 spôsobmi: individuálnym očkovaním prostredníctvom registrácie cez online formulár, skupinovým očkovaním v priestoroch vakcinačného centra, alebo skupinovým očkovaním prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Proces očkovania je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré realizuje vakcináciu v súlade s Národnou stratégiou očkovania proti Covid-19 v podmienkach SR. Úloha MPSVR SR spočíva v zbieraní a kontrolovaní žiadostí o skupinovú formu očkovania od poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré následne posúva rezortu zdravotníctva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk