Hlavné menu

17.12.2014

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie rezortných vyznamenaní za rok 2014

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok už tradične považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocení spoločensky potrebnú prácu zamestnancov rezortu alebo významných domácich a zahraničných osobností, ktoré svojou činnosťou a pôsobením výrazne napomohli rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Pri udeľovaní rezortných vyznamenaní postupuje ustanovená komisia podľa Zásad udeľovania vyznamenaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorých prijatie a schválenie je krokom k nevyhnutnému zvyšovaniu spoločenskej prestíže zamestnancov nášho rezortu. Táto aktivita sa od roku 2009 stala dôstojným spôsobom morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky potrebnej a dôležitej práce.

Táto informácia je zároveň výzvou na predkladanie nominácií na vyznamenanie. Podnet na udelenie vyznamenania musí podľa zásad MPSVR SR na udeľovanie vyznamenaní obsahovať:

  • základné osobné údaje navrhovanej osoby na udelenie vyznamenania a jej životopis,
  • stručné odôvodnenie podnetu.

V prípade, že viete o ľuďoch, ktorých práca v sociálnej oblasti dosahuje vysokú spoločenskú hodnotu, zasluhujúcu jej ocenenie, pošlite nám konkrétne návrhy do 14. januára 2015, písomne na adresu ministerstva odboru pre komunikáciu a styk s verejnosťou alebo e-mailom na adresu okv@employment.gov.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk