Hlavné menu

02.04.2016

Zasvietime na modro

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú na zvýšenie povedomia o autizme. Fontána pred budovou a vchod ministerstva v Bratislave zmodreli už večer prvého apríla a svietiť budú aj nasledujúci deň po zotmení.
 

Práve druhý apríl vyhlásila Organizácia spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme. Tento rok vyzýva na presadzovanie práv jednotlivcov a ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti, ktorá môže prispieť k dôstojnej budúcnosti všetkých.

Touto vývinovou poruchou trpí približne 70 miliónov ľudí na celom svete. Na Slovensku je to asi pol percenta populácie. Rodiny s takto postihnutými príbuznými sa často stretávajú s odsudzovaním okolia alebo sociálnou izoláciou. Učiť ľudí porozumieť autizmu je preto nevyhnutné. „Ďakujem všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí šíria osvetu na Slovensku. Ministerstvo už niekoľko aktivít podporilo a bude v tom pokračovať. Zvyšovaním povedomia môžeme zlepšiť náš pohľad na ľudí s autizmom v spoločnosti, v školách, v zdravotníckych zariadeniach alebo v bežnom živote,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V minulom roku podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sériu podujatí o včasnej intervencii a inklúzii detí s poruchami autistického spektra do štandardného systému vzdelávania. V rámci operačného programu Ľudské zdroje plánuje spustiť projekty na vytváranie flexibilných foriem starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. „Chceme podporiť nielen skorú intervenciu a socializáciu takýchto detí, ale aj pracovné uplatnenie ich matiek. V praxi sú totiž aj ony spravidla sociálne izolované a odkázané na podporu štátu,“ dopĺňa minister Richter.

Symbolom autizmu je modrá ako farba komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Na prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa preto druhého apríla rozžiaria významné budovy na modro. S iniciatívou prišla jedna z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Podporu môže vyjadriť každý, stačí si obliecť niečo modré.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk