Hlavné menu

05.05.2020

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišli ďalšie milióny eur

Už viac ako 16 miliónov eur odišlo na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“. Žiadosti za marec môžu záujemcovia podať až do 15. mája 2020. Následne bude možné zasielať žiadosti a výkazy za apríl. Na tento účel zverejní ministerstvo na stránke nové formuláre.
 

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 66 053 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 10 051 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 26 606 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 4 030 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 48.

Žiadosti o štátnu pomoc sme už prijali aj od niektorých veľkých podnikov, medzi inými napríklad MATADOR automotive Vráble, a.s. či Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

Tisícky ďalších žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Tab: Údaje k 5. 5. 2020

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk