Hlavné menu

30.04.2020

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci odišlo viac ako 11,5 mil. eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odoslali žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ 11 623 672,65 €. Z doteraz spracovaných dohôd sa podporí viac ako 87 000 ľudí, z toho 25 000 SZČO. Úrady práce sa denne prioritne venujú spracovávaniu prichádzajúcich žiadostí a aktívne komunikujú so záujemcami o podporu, ak pri žiadaní urobili chybu, aby im mohli pomoc vyplatiť čo najskôr.
 

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 56 288 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 8 822 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 23 040 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili 1 713 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 30.

Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Tab: Údaje k 30. 4. 2020

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk