Hlavné menu

13.03.2017

Zintenzívnenie spolupráce so Srbskom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so svojím srbským kolegom Aleksandrom Vulinom o podvodných praktikách zahraničných agentúr dočasného zamestnávania, ktoré na Slovensko vysielajú pracovať srbských občanov. Dohodli sa na užšej spolupráci pri odhaľovaní nelegálnej práce.
 

Podľa predbežných informácií ministerstva pracovali stovky srbských občanov na Slovensku nelegálne, pričom o tom sami nevedeli. K porušovaniu pravidiel zamestnávania cudzincov dochádza najmä zo strany agentúr dočasného zamestnávania, ktoré si zakladajú zahraničné filiálky, aby mohli obchádzať platnú slovenskú legislatívu. Jednou z takýchto agentúr je aj Largo Hungaria, ktorá je prepojená na slovenskú spoločnosť. „Podľa predbežných informácií sprostredkovala minimálne 680 zamestnancom príchod na územie Slovenska, najmä pre firmu Samsung s tým, že v Maďarsku falšovali dokumenty, ktoré súvisia s ich sociálnym zabezpečením. Na ich základe im firma vydala pracovné zmluvy, títo zamestnanci však nie sú sociálne poistení ani v Maďarsku a ani na Slovensku. Túto informáciu mi osobne potvrdil môj maďarský kolega,“ hovorí minister práce Ján Richter. Dodáva, že situáciu bude rezort riešiť nielen sankciami, ale požadovať bude aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. O tejto problematike rokoval aj s rezortnými kolegami z Maďarska a Českej republiky.

Podľa ministra práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky srbskí občania pri odchode za prácou do zahraničia často nevedia, kam idú a čo ich tam čaká. „Srbská pracovná agentúra ich vysiela svojej partnerskej agentúre v Maďarsku, Rumunsku alebo Čechách. Týmto spôsobom sa porušuje srbský zákon, aj zákony v tých krajinách, kam Srbi odchádzajú. Pracujú načierno, nemajú sociálne poistenie a týmto sa poškodzuje ako štát Srbsko, aj Slovensko,“ opisuje situáciu Aleksander Vulin.

Aby sa zamedzilo takýmto podvodom na srbských občanoch, ministri sa dohodli na intenzívnejšej vzájomnej komunikácii. „Výsledkom nášho spoločného rokovania je potreba buď prijať nový dokument, alebo minimálne rozšíriť existujúce memorandum o spolupráci, kde budú jasne definované postupy, zodpovednosť a vzájomné informovanie o vysielaných pracovníkoch na Slovensko, prípadne o občanoch Srbskej republiky, ktorí majú na Slovensku pracovať na základe pracovného povolenia pre občanov tzv. tretích krajín,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prioritou je, aby takíto pracovníci mali garantované sociálne aj pracovné práva.

Podľa srbského ministra Vulina takáto vzájomná výmena údajov pomôže obmedziť nelegálne zamestnávanie. „Ak budeme vedieť, koľko ľudí bude presunutých do tej-ktorej krajiny za účelom zamestnania, náš inšpektorát práce o tom bude informovať slovenského partnera a slovenský inšpektorát jednoducho nahliadnutím do dokumentácie zistí, či sa títo ľudia objavili na Slovensku alebo nie,“ spresňuje srbský minister práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí. Ministrovi Richterovi zároveň ďakuje za promptné riešenie vzniknutej situácie a záujem aj o srbských pracovníkov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk