Hlavné menu

05.06.2019

Životné minimum sa zvýši o 2,5%

Životné minimum aj tento rok výraznejšie porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,5%.
 

/ Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2019/apríl 2018) 1,025.

V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:
- jedna plnoletá fyzická osoba - 210,20 eura
- ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba - 146,64 eura
- zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa - 95,96 eura

„ Teší ma, že aj tento rok môžeme valorizáciou prilepšiť mladým rodinám a ohrozeným skupinám obyvateľov. Moja radosť je znásobená aj faktom, že od začiatku budúceho roka výrazne zvýšime rodičovský príspevok – pre pracujúcich rodičov až o 150 eura mesačne. Ide o veľmi razantné zvýšenie, ktoré by malo zmierniť ten veľký prepad z predošlého poberania materského,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.

Výšky dávok po zmene životného minima (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk