Hlavné menu

29.06.2018

Životné minimum sa zvyšuje o 2,8%

Životné minimum tento rok výrazne porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvyšuje na 205,07 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 143,06 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 93,61 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,8%. Vzostup životného minima ovplyvnil rast životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rast životných nákladov, resp. rast spotrebiteľských cien, inými slovami infláciu, sleduje a ministerstvu poskytuje Štatistický úrad SR.
 

Rozhodujúcim obdobím za ktoré sa táto veličina zisťuje je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností aktuálne dosiahol hodnotu 1,028. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,8%.

„Vzhľadom na to, že na sumy životného minima sú naviazané dávky a príspevky určené pre mladé rodiny s deťmi a ohrozené skupiny obyvateľov sme radi, že valorizácia im tentokrát výraznejšie zvýši príjmy a tým vykompenzuje aj zvýšené základné výdavky,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia k júlu, resp. k septembru 2018, event. k januáru 2019 v závislosti od toho, ako úpravu tej-ktorej dávky stanovuje príslušná legislatívna norma.

Zmena dávok v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti s valorizáciou súm životného minima

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk