Hlavné menu

28.06.2018

Zmeny pre pracujúcich dôchodcov

Od 1. júla tohto roka budú pre pracujúcich dôchodcov - dohodárov platiť rovnaké výhody, aké majú študenti stredných a vysokých škôl. Rezort práce pripravil tak ďalšiu významnú zmenu pre tých skôr narodených, ktorá prinesie aktívnym seniorom postupné finančné prilepšenie. Ministerstvo odhaduje, že už v tomto roku sa bude zmena týkať viac ako 79-tisíc starobných dôchodcov, približne 25-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov a cca 2 800 predčasných starobných dôchodcov.
 

Dôchodcovia pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Oslobodenie bude v rovnakej výške vymeriavacieho základu ako je tomu pri študentoch - 200 eur mesačne, čo predstavuje maximálne 2 400 eur ročne. Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, zmena sa dotkne tak poberateľov starobných dôchodkov, ako aj invalidných, predčasných starobných, invalidných výsluhových a výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. „Na základe toho môžu seniori poberatelia starobného dôchodku mesačne ušetriť na poistnom až do 8 eur, poberatelia invalidného dôchodku až do 14 eur a poberatelia predčasného starobného dôchodku až do 10,8 eur pri mesačnom zárobku na úrovni 200 eur,“ uviedol minister. V roku 2018 (za 5 mesiacov, nakoľko sa poistné platí mesiac pozadu) by mohli ušetriť max. 40 eur v prípade starobného dôchodcu, max. 70 eur v prípade invalidného dôchodcu a max. 54 eur v prípade predčasného starobného dôchodcu.

K najväčšej zmene dôjde aj u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí do 30. júna 2018 vôbec nemohli vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať dôchodok. „Teší ma, že od júla umožníme, aby aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov, ktorí pracujú na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru do príjmu 2 400 eur ročne, mohli pracovať bez toho, aby im zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,“ podčiarkuje minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk