Hlavné menu

30.01.2017

Zmluva s Japonskom o sociálnom zabezpečení

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR J. E. Jun Shimmi podpísali Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 51 japonských spoločností, ktoré vytvárajú cca 10 650 pracovných miest.
 

Na Slovensku pracuje 83 občanov Japonska a približne 250 občanov Slovenskej republiky je zamestnaných v Japonsku. „Som veľmi rád, že sa nám po piatich rokoch podarilo pripraviť zmluvu, vďaka ktorej si budú môcť naši občania pracujúci v Japonsku a Japonci zamestnaní na Slovensku uplatňovať svoje nároky vyplývajúce z dôchodkového poistenia. Je to veľmi dôležitý krok, keďže predpokladáme, že počty ľudí pracujúcich u nás alebo v Japonsku budú narastať,“ hovorí minister práce SR Ján Richter.

„Je pre mňa veľkým potešením, že sa nám podarilo úspešne zavŕšiť dlhodobé rokovania a dnes pristupujeme k podpisu zmluvy, ktorá poskytuje výhody pre obe strany - tak pre Japonsko, ako aj pre Slovensko. Som pevne presvedčený, že táto zmluva prispeje k rozšíreniu aktivít japonských firiem na Slovensku už pôsobiacich, a taktiež napomôže prílevu nových investícií z Japonska,“ informuje mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec J. E. Jun Shimmi.

Na základe zmluvy sa budú vzájomne započítavať nadobudnuté doby dôchodkového poistenia a vyplácať dávky dôchodkového zabezpečenia na územie Japonska a SR. Zmluva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov, a na ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od týchto osôb.

Zmluva je prvým dokumentom v tejto oblasti medzi Slovenskou republikou a Japonskom. Je výsledkom dlhodobých expertných rokovaní zástupcov oboch strán počas rokov 2011 až 2016. Podpísaný dokument musia ešte odsúhlasiť národné parlamenty.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk