Hlavné menu

25.07.2019

Zohľadňovanie výchovy detí pri odchode do dôchodku

Poslanci NR SR predložili na rokovanie parlamentu v júni novelu zákona, ktorou sa vykonáva ústavné právo na maximálny vek odchodu do dôchodku a právo ženy na jeho zníženie z dôvodu výchovy dieťaťa. Tento návrh je plne v súlade s doteraz platnou legislatívou a poslanci ho už schválili v prvom čítaní.
 

V druhom čítaní majú ambíciu vyriešiť aj veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch. Tieto vzniknuté anomálie sú v súlade s platnou legislatívou, avšak dotknuté poistenkyne ich vnímajú ako nespravodlivosť. Preto po dôkladnej analýze dôchodkovej sekcie MPSVR SR pripravia poslanci v úzkej spolupráci s ministerstvom pozmeňujúci návrh zákona, ktorý má ambíciu tieto anomálie odstrániť.

Poslanecký návrh bude riešiť dva problémy spojené s dôchodkovým vekom. Prvým sú veľké skoky pri odchode do dôchodku medzi jednotlivými ročníkmi žien, na ktoré sa od roku 2004 vzťahovalo postupné vyrovnávanie dôchodkového veku. Tým druhým je, že u niektorých ročníkov sa plne nezohľadňuje výchova detí. Návrhom sa dané anomálie u dotknutých ročníkov žien 1958, 1959 a 1960, ktoré vychovali dve deti, odstránia. Vyrieši sa tak nerovnosť, ktorá vyplýva z doteraz platných právnych predpisov. Pozmeňovací návrh predložia poslanci na Výbor NR SR pre sociálne veci a parlament bude o ňom rokovať na septembrovej schôdzi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk