Hlavné menu

23.02.2012

„Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu“ (ERAS 2012)

Pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorý vyhlásila na rok 2012 Európska komisia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zorganizovalo dňa 28.2.2012 v Bratisiave medzinárodnú konferenciu s názvom „Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu“.
 

Cieľom konferencie bolo prezentovať, ako môžu starší ľudia svojimi pracovnými a životnými skúsenosťami prispieť k rozvoju pracovného trhu, ako plnohodnotne využiť ich potenciál na trhu práce, vplývať na odstránenie zažitých stereotypov vo vnímaní starších ľudí a zo strany zamestnávateľov. Konferencia je zároveň príležitosťou na analýzu súčasného stavu postavenia starších na trhu práce. Jej poslaním je poukázať na možnosti prepojenia praktických skúseností a vedomostí a poukazuje na možnosti riešení problémov v tejto oblasti.

Na konferencii vystúpil podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jozef Mihál, štátna tajomníčka Ministerstva práce a sociálnej politiky a národná koordinátorka Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami Poľskej republiky Czeslawa Ostrowska (zastúpená p. Monikou Olech z Poľského veľvyslanectva v Slovenskej republike), zástupkyňa z Európskej Komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnaké príležitosti Lenia Samuel, námestník ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky Karel Machotka, národná koordinátorka Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami Slovenskej republiky Ľubica Zajacová, zástupca z Federálneho ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republik p. Roland Hanak, tiež zamestnávatelia, sociálni partneri a takisto zástupcovia odbornej verejnosti a akademickej obce.

Nosné témy konferencie predstavovali:

  • Analýza súčasného stavu a postavenia starších na trhu práce
  • Súčasné a budúce trendy zamestnávania starších ľudí
  • Psychologické a sociologické východiská – Príležitosti a bariéry pre uplatnenie starších na trhu práce – Koncept úspešného a aktívneho starnutia
  • Determinanty prístupu a udržania sa na trhu práce – Vzdelanie, rodinný a pracovný život
  • Príklady dobrej praxe

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk