Hlavné menu

24.04.2020

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Minister práce Milan Krajniak dnes llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 v zariadeniach sociálnych služieb.
 

Dňa 15. apríla boli všetky zariadenia sociálnych služieb vyhlásené za subjekty hospodárskej mobilizácie. Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020. Pripomíname, že za subjekty hospodárskej mobilizácie bolo vyhlásených všetkých cca 1900 zariadení.

Pri tvorbe krízového plánu odporúčame vychádzať napríklad z odporúčania týkajúceho sa prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základného odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie, ktoré pre tento účel vypracovali odborníci z Fóra pre ľudské práva, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácie SOCIA a SocioFóra a Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk