Hlavné menu

Informácie o aktivitách MPSVR v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Ďalšie akcie:

Zamestnanec mesiaca
Pri príležitosti medzinárodného dňa dobrosrdečnosti a tolerancie mali zamestnanci ministerstva možnosť nominovať zamestnanca (kolegu), ktorý bol na nich milý, dobrý, pomohol im alebo zamestnanca, o ktorom vedia, že tieto vlastnosti prejavuje počas celého roka, príp. urobil pre nich pracovne niečo výnimočné alebo im výrazne v niečom pomohol. Zamestnanec mesiaca získal okrem titulu aj ďalšie ocenenie, ktoré získal aj ten kto ho nominoval a ako bonus aj tretia osoba, ktorú si títo dvaja z akéhokoľvek dôvodu vybrali.

Vianočný večierok
Vianočný večierok sa uskutočnil formou prezentácie „Čo si donesieme, to si aj sami zjeme a vypijeme.“

Deň komplimentov
Pri príležitosti Dňa komplimentov 24. januára mohli zamestnanci ministerstva posielať najzaujímavejšie komplimenty, ktoré dostali od ľudí z ich okolia (najlepšie pracovného), z ktorých sme tie najlepšie a najoriginálnejšie ocenili.

Separácia odpadu
V roku 2011 bola zavedená na celom ministerstve separácia odpadu.

Podpora seminára pre malé a stredné podniky organizovaný Nadáciou Pontis
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/podujatia-konferencie/seminar-pre-msp-v-bratislave-fotogaleria/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk