Hlavné menu

19.09.2013

Nezamestnanosť naďalej klesá, pomáhajú aj národné projekty

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste tohto roku 13,70 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť od začiatku roka postupne klesá.
 

Ku koncu augusta evidovali úrady práce 369 636 nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. V porovnaní s koncom júla ide o pokles o 7 787 osôb. Celkový počet nezamestnaných predstavoval koncom minulého mesiaca 402 213 osôb, čo je oproti júlu menej o 8 655 evidovaných.

K zvyšovaniu zamestnanosti pomáhajú aj národné projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov, o ktoré javia zamestnávatelia veľký záujem. "K polovici septembra sa nám podarilo cez tento projekt podporiť vytvorenie 9 000 pracovných miest na celom Slovensku. Úrady práce podpísali dohody s vyše 4,5 tisíc zamestnávateľmi, z ktorých sú viac ako 3,5 tisíca mikropodniky," povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Viac ako polovicu zamestnaných mladých tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Priemerný vek zamestnancov dosahuje 23,5 roka.

Národné projekty stále pokračujú. Pre veľký záujem zamestnávateľov rozhodol riadiaci orgán o alokácii ďalších viac ako 11 mil. € na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Naďalej sa poskytujú aj dotácie na zamestnávanie mladých v samospráve. Cieľová skupina sa však rozšírila aj na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov. Viac informácií o projektoch nájdete na stránkach UPSVR SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk