Hlavné menu

Dozor štátnej banskej správy

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce.

Obdobný dozor vykonávajú orgány Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR v organizáciách v ich pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk