Hlavné menu

Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

Autorizovaný bezpečnostný technik s osvedčením vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie vydáva fyzickej osobe Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení všetkých podmienok a vykonaní skúšky. Podmienky na vydanie osvedčenia a pre jeho platnosť upravuje § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Okruh požiadaviek na vykonanie odbornej skúšky a zoznam vydaných osvedčení zverejňuje Národný inšpektorát práce.

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (§ 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk