Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je plnoleté dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk