Hlavné menu

Výška príspevku

Výška jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti:

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Výška príspevku je zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Štátne sociálne dávky/Pehľad dávok/Tabuľka - prehľad dávok

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk