Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má:

  • nezaopatrené dieťa, ktoré je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom. Plnoleté nezaopatrené dieťa nesmie mať príjem vyšší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk