Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má:

  • nezaopatrené dieťa, ktoré je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom. Plnoleté nezaopatrené dieťa nesmie mať príjem vyšší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk