Hlavné menu

Výška príspevku


Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré nemá príjem:

  • do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
  • nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
  • nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,

Výška príspevku je zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Štátne sociálne dávky/Pehľad dávok/Tabuľka - prehľad dávok

Vo výške rozdielu medzi sumami uvedenými vyššie a príjmom dieťaťa, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré má príjem nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk