Hlavné menu

Výška príspevku

Príspevok je vo výške 1,95 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.

Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok pre náhradného rodiča sa zvyšuje od 1. januára 2019 o 1,39 - násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Príspevok vo výške 1,39 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa sa poskytuje aj náhradnému rodičovi, ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci a z dôvodu nároku na materské alebo na rodičovský príspevok mu nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 1,95 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk