Hlavné menu

Výška príspevku

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o:

  • 0,975-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,
  • 1,95-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,
  • 2,925-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,
  • 3,9-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,
  • 4,875-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,
  • 5,85-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.

Táto zvýšená suma sa poskytuje aj vtedy, ak náhradnému rodičovi nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu poberania materského alebo rodičovského príspevku pri starostlivosti o zverené dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk