Hlavné menu

Výška príspevku

Príspevok je vo výške 1,95 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.

Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok pre náhradného rodiča sa zvyšuje od 1. januára 2019 o 1,39 - násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Príspevok vo výške 1,39 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa sa poskytuje aj náhradnému rodičovi, ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci a z dôvodu nároku na materské alebo na rodičovský príspevok mu nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 1,95 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk